Revision och Bokföring i Nynäshamn

Vill ni veta  mer om vad vi kan göra för dig? Ring 08-524 00 770 och tala med Christer Johansson

Vi är er revisions-/
redovisningsbyrå i Nynäshamn. Vi hjälper er med det mesta som rör företagets och din ekonomi.

Foto Simon Inns

Företag revideras av flera olika anledningar. Sammanfattningsvis kan sägas att revision skapar trovärdighet och trygghet, både internt i det reviderade företaget och externt mot kunder, leverantörer, samarbetspartners och övriga intressenter.
 

Vi talar klarspråk om din ekonomi.
Vi tillhandahåller redovisningstjänster åt små och medelstora företag, föreningar och organisationer.
 

Vi sköter lönehantering enligt kundens önskemål.
 

Vi utför utredningar av olika slag, företagsvärderingar, generationsskiften, korrespondens och kontakt med myndigheter, budgetering och likviditetsplanering och övriga förekommande uppdrag.

Nynäshamn Bokföring Revision